užirti

užirti
1 užìrti intr. užgriūti; įstrigti: Ažìro mano gyvenimėlis kaip siūlas špūlelėj ir nebeina Ds. \ irti; apirti; atirti; iširti; nuirti; pairti; prairti; priirti; suirti; užirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apirti — 1 apìrti intr. 1. apgriūti: Apìrus triobelė Rm. Pečius apìro Ėr. Žiūrėk, špūlė apìro (siūlai užgriuvo) Kt. Apirusi šeiva N. 2. truputį leistis iš siūlių, rykšti: Jau sermėga jo apìrusi J. irti; apirti; atirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atirti — 1 atìrti intr. atsiardyti (apie siūlus, drabužį): Rankovę prisiūkiat, šitai atìro KlvrŽ. Siuvai siuvai, o tavo kešenius vėl atìro Lp. Siūlė atyra N. Ar diržiukas neprisiūtas, ar atìręs? Rmš. Pažasčiai atìrę OG320. | refl.: Atsiìro lopai nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • irti — 1 ìrti, ỹra (iñra, ir̃na, ìrsta), ìro intr. 1. griūti, byrėti į dalis: Molis ỹra, suiro J.Jabl. Sutapyk duoną, kad iñra kepant J. Graudi žemė neglaistos ant žambio, ale ìrsta ariant, t. y. skleidžias J. Muilas nedžiovintas lomomis ìrsta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iširti — 1 išìrti intr. 1. sugriūti, į dalis subyrėti: Vežimas išìręs, be pėdelių, be rungų Gž. Kibiras išìro KII368. Man ratai išìro, abrakai išbiro Jnšk. 2. išsiardyti (apie siūlus, drabužį): Prastas siuvėjas – siūlė išìrsta greitai J. Išyra siūlė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuirti — 1 nuìrti intr. 1. nugriūti, nuvirsti: Verkia kalnas Merkinės nuplikęs, kad sienos nuiro V.Krėv. Grucei kad mala, kriuša grūdus, kol nuìrsta (nusitrina, nubirsta) kailis, kiautas Trk. 2. nusiardyti (apie siūlus, drabužį): Reikėjo man duris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pairti — 1 paìrti intr. 1. pagriūti, pavirsti: Paupiais paìro žemė, kur vanduo pagraužė J. Tas tiltelis pairo Dkš. Kluonas paìręs (apgriuvęs) Vrn. Pėdas pairo (benešamas iširo) Kč. | Vyrai pairo šalin nu klausyklos – įsėdo kurtas kunigas Šts. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prairti — 1 praìrti intr. 1. prasiardyti, pragriūti: Svirno pamatai prairę, ir galima yra įlįsti apačion BsPII280. 2. prarykšti, prasiardyti (apie siūlus, drabužį): Siūlė praìro J. Andriukas ėmė pešioti kiek prairusį pagalvės kulį rš. 3. prk. pratrūkti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priirti — 1 priìrti intr. prisiardyti: Visokių priìro pagalių (verčiant eiles žabų) Trs. irti; apirti; atirti; iširti; nuirti; pairti; prairti; priirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suirti — 1 suìrti intr. 1. sugriūti: Suiro kaip Vilkmergės pilis Sim. Kaip važiavo, rateliai suiro Ml. Kol aš parvažiuosiu, ir suirs (vežama sena spinta) BsPI93. Kas čia, pasaulis suiro, ar kas? rš. | Sako, jų pirtis suirsianti (ten gims greit kūdikis)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”